Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur Thema Afdeling

Het bestuur stuurt de Thema Afdeling aan.

Stuurgroepen Onderwijs & Cultuur

De thema-afdelingen Cultuur en Onderwijs & Wetenschappen werken samen om visies te ontwikkelen op thema’s met sterke raakvlakken tussen cultuur en onderwijs.

Werkgroep Hoger Onderwijs & Wetenschap

De werkgroep Hoger Onderwijs & Wetenschap bestaat uit leden die, naast een sterke affiniteit voor, beschikken over deskundigheid en ervaring op het gebied van hoger onderwijs, wetenschap en innovatie.

Werkgroep MBO

Doel van de werkgroep MBO is het uitwisselen van kennis en ideeën met betrekking tot het middelbaar beroepsonderwijs.

Werkgroep Onderwijssymposium

De werkgroep Onderwijssymposium houdt zich bezig met het organiseren van het Onderwijssymposium 2018. Het vijfde Onderwijssymposium vindt plaats op zaterdag 27 januari 2018 in Rotterdam. De werkgroep bestaat uit: Lobke van Steenbergen Eva Kunst Fons Cazius Rune Bennemeer Marlinda van der Hoff Roelof Eleveld

Werkgroep Voortgezet Onderwijs (VO)

De werkgroep VO is nog in ontwikkeling. Wilt u meehelpen aan het verder ontwikkelen en vormgeven van deze werkgroep, neem dan contact op via mailto:secretaris@d66onderwijs.nl